free website builder


Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Portowych
DOKER Sp. z o.o. 

81-335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 20 

tel. +48 58 627-42-22,
e-mail: doker@doker.com.pl

Prezes: Anna Szczerba-Boguś
Dyrektor ds. Handlowych: Michał Pastuszek:
tel. +48 698-682-688
Inspektor Robót: Maciej Garguliński: tel. +48 600-223-110
 
NIP 958-12-53-025
Kapitał Zakładowy 54 600 PLN
KRS 0000190528 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy 

Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.
tel. +48 58 627-42-22  e-mail: doker@doker.com.pl  |  klauzule informacyjne RODO